کنترل کیفیت و آزمایشگاه

شرکت صنایع تولیدی نورد گرم فلز با توجه به این اصل که کیفیت را تعهد خود دانسته و این شعار را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است ، به صورت منظم و ماهانه محصولات خود را در آزمایشگاه معتبر رازی برای آنالیز شیمیایی،انعطاف پذیری و کشش و خمش کنترل نموده و همینطوردر کارخانه  در آزمایشگاه مکانیک تحت کنترل قرار می گیرد و  بدین ترتیب بر کیفیت محصولات به صورت مستمر نظارت داشته و بر تولید بر اساس استاندارد ها توجه کافی را دارد و بر این اساس فعالیت می کند و کلیه مستندات مربوط به آزمایشگاه نیز در اختیار مشتریان محترم قرار میگیرد.

همچنین  بطور مداوم ابتدای هر شیفت توسط مدیر فنی ،تولیدات مورد بررسی قرارگرفته و بر اساس استانداردهای لازم، تولید را آغاز کرده وهمینطور بطور مستمر در حین تولید زیر نظر مسئولان فنی تولید صورت می گیرد که تولیدات مطابق با تمامی استانداردهای لازم باشد و با کیفیت ترین و مطلوبترین محصولات خدمت مشتریان محترم قرار بگیرد.