حضور در نمایشگاه بین المللی

حضور شرکت صنایع تولیدی نورد گرم فلز در بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی

حضور صنایع تولیدی نورد گرم فلزدر نمایشگاه متافو 1401